Ohlášky 30. 7. 2023

Ohlášky 30. 7. 2023

Dnes je 17. neděle v mezidobí.

Dnes začíná farní tábor, provázejme naše děti i vedení tábora svými modlitbami. Za přinesené potraviny a finanční příspěvek z celého srdce děkujeme.

Adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě je dnes v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Mše sv. v týdnu budou pouze v pátek v 18:00 a v sobotu v 7:00. Středeční a čtvrteční úmysl mše sv. bude sloužit otec Michal na farním táboře – v našem kostele mše sv. tedy nebude.

Ve čtvrtek bude v 7:00 bohoslužba slova a na ni naváže adorace za kněze a nová povolání moderovaná služebníky SJVS.

V pátek bude od 17:00 tichá adorace a příležitost ke slavení svátosti smíření, k dispozici nám bude P. Pavel Kafka, který také bude sloužit mši svatou. Nemocné bude navštěvovat o. Michal v pátek 11. srpna.

Večer chval bude příští neděli od 19:00.

Svátek patrona řečkovické farnosti sv. Vavřince oslavíme tradičně s jáhny brněnské diecéze ve čtvrtek 10. srpna při mši sv. v 18:00. Již dnes prosíme šikovné pekařky a pekaře, aby se přišli do sakristie domluvit na pohoštění.

V termínu od středy 23. do soboty 26. srpna se uskuteční 23. ročník pěší pouti na Velehrad. Letos opět vychází proud i z Řečkovic. Podrobnosti jsou na plakátu a stránkách farnosti. Zájemci hlaste se u otce Michala.