Farní Google skupiny

Už téměř čtyři roky funguje farní Google skupina Chlapi Řečkovice, která je otevřená pro všechny muže ve farnosti. Princip je jednoduchý: každá zpráva odeslaná na skupinovou e-mailovou adresu přijde na e-mail všech členů skupiny, jejichž počet se aktuálně blíží ke stovce. Prostřednictvím skupiny se zveme na akce pivní i duchovní, setkání pracovní i modlitební, hledáme účastníky křížových cest nebo adorací a obecně si tady dáváme vědět o všem, co je potřeba co nejrychleji sdělit co největšímu počtu chlapů.

Vzhledem k tomu, že nám, chlapům, se skupina osvědčila, jsme nedávno založili skupinu Ženy Řečkovice, která by mohla podobným způsobem fungovat pro ženy v naší farnosti.

A proč vlastně Google skupiny? Protože se podle mého názoru jedná o efektivní způsob komunikace. Sice se navzájem informujeme na webu, v ohláškách nebo v Rožni, ale kontrola doručené pošty má u většiny z nás přece jenom o něco vyšší frekvenci než návštěva farního webu, účast na nedělní mši svaté nebo vydání Rožně.

Administrátorem chlapské skupiny jsem já, administrátorem dámské skupiny moje hezčí polovička, takže pokud se budete chtít ke skupinám připojit, obracejte se na nás, a to buď osobně, nebo e-mailem na prejman@seznam.cz a janarejmanova@seznam.cz. Uvítáme také upozornění na nováčky ve farnosti, které bychom mohli i tímto způsobem do našeho společenství vtáhnout. Využijme této příležitosti, jak být více v kontaktu!

Pavel Rejman