Miroslav Holman: Otisky

Miroslav Holman je básník žijící na Starém Brně. Jednou jsem tu opsal jeho glosu Torzo víry. Autor se totiž necítí být básníkem, jak patrno z první ukázky, ale spíše se hlásí ke glosátorství, k mnohdy marnému, někdy nadějnému kroužení slov kolem Osy. Pro potěchu vašich srdcí několik ukázek:

        

          Zříkám se básní

          vyslovit chtěje

          ticho

          jež se ve mně

          chvěje

 

         Hoře kuji dokud je žhavé

         Zakaleno staň se

         Radostí

 

         LETNICOVÁ

         O Něm

             zněj

         Oněm

             z Něj

 

          Já nevím Jene víš?

          Na zádech nebo v náručí

          je třeba nésti kříž

       

         MARIA

         Povýšena

         po Ní žena

 

         Otázky do písku holí psané

         Co Bůh? Co člověk?

         Proč úsměv tam kam slza kane?

         Nejsi-li nablízku

         kde jsi Pane?

 

         Za Kříž před Kříž pod Kříž u Kříže

         skrýt se a nemít potíže

         Té praxi jaksi naučeni

         k nástrojům Jeho umučení

         máme nejblíže

 

         Přijít k smrti ne dřív ne pozdě

         ale včas

         to by bylo slušné

         Přijít včas k té navlečené

         do všech krás světa

         a smířit se s jejím:

         Už ne!

         To by bylo slušné

 

Honza Votava