Ukotvit se v Boží lásce

Když byl Ježíš pokřtěn v Jordánu, uslyšel hlas z nebe: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil“ (Mt 3,17). Tato slova odhalila pravou identitu Ježíše jako milovaného. Ježíš tento hlas skutečně slyšel a všechny jeho myšlenky, slova a činy vycházely z hlubokého poznání, že je Bohem nekonečně milován. Ježíš žil svůj život z tohoto vnitřního místa lásky. Přestože ho lidská odmítnutí, žárlivost, zášť a nenávist hluboce zraňovaly, zůstával ukotven v Otcově lásce. Na konci svého života řekl svým učedníkům: „Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. “ (Jan 16,32).

Nyní vím, že slova, řečená Ježíšovi při křtu, jsou slova řečená i mně a všem Ježíšovým bratrům a sestrám. Moje sklony k sebe-odmítání a sebepodceňování mi překážejí, abych tato slova opravdu slyšel a nechal je sestoupit do středu svého srdce. Jakmile však tato slova plně přijmu, jsem osvobozen od nutkání světu se podbízet a mohu v něm žít, aniž bych mu patřil. Jakmile přijmu pravdu, že jsem milovaným Božím dítětem, milovaným bez podmínek, mohu být vyslán do světa, abych mluvil a jednal jako Ježíš.

Henri J. M. Nouwen, Gabrielle Bradshaw (ed) You Are the Beloved: 365 Daily Readings and Meditations for Spiritual Living, Image 2022