Ohlášky 26. 5. 2024

Ohlášky 26. 5. 2024

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Do farní kavárny zvou po všech mších sv. dobrovolníci z ranní.

Od 18:00 je májová pobožnost, od 18:30 nedělní tichá adorace za obnovu víry ve farnosti a povolání ke kněžské a jáhenské službě.


Bohoslužby v příštím týdnu jsou kromě čtvrtka (mše sv. v 18:00) v obvyklém pořadu, středeční mše sv. nebude zaměřena na děti.

V pátek bude v kostele od 16:00 příprava na první svaté přijímání a první svatá zpověď dětí. Příští neděli při mši sv. v 10:00 přijme 22 našich dětí poprvé Pána Ježíše v eucharistii. Provázejme je po celý týden svými modlitbami.

Minulý týden uplynulo 25 let od vysvěcení na kněze a 8. června dovrší 50 let života bývalý duchovní správce farnosti o. Jacek Kruczek. Blahopřát k těmto jubileím pojedeme tuto sobotu odpoledne. Odjezd od kostela bude ve 14:30 (v Přibyslavicích plánujeme účast při poutní mši sv.). Prosíme ty, kteří by chtěli jet, aby se přihlásili v sakristii a případně nahlásili počet volných míst v autě. 

Slavnost Těla a Krve Páně budeme letos slavit ve čtvrtek 30. května při večerní mší sv. v 18:00, po ní bude průvod s Nejsvětější Svátostí ke dvěma venkovním oltářům. Zveme všechny k účasti na této slavnosti, zvlášť děti, které se připravují na první sv. přijímání a biřmovance. Maminky prosíme o vypravení družiček.

V pátek 7. června proběhne Noc kostelů. Hledáme několik dobrovolníků na hlídání kostela, informace podají Rejmanovi. V rámci této akce u nás zazpívá Brněnský akademický sbor, podrobnosti na nástěnkách.

V sobotu 8. června se uskuteční pouť dětí do Rajhradu. Plakátky jsou na nástěnkách a na farním webu. Pro přihlašování využijte přednostně QR kód, popř. přihlašujte o. Michalovi nebo katechetkám. Tištěné přihlášky dostanou děti v náboženství.

Uzávěrka přihlášek na farní tábor bude příští neděli. Přihlášky stále najdete na farním webu nebo vzadu v kostele.

Je možnost zadávat úmysly mší sv. na červenec, srpen a září.