Katecheze Dobrého Pastýře

Od nového školního roku 2024/2025 otevíráme v naší farnosti nový program Katecheze Dobrého Pastýře, který bude zaměřen na předškolní děti, ve věku 3 – 6 let. Katecheze bude probíhat jednou týdně ve středu, před dětskou mší svatou, v čase 16:45 – 17:45 ve farní knihovně.

Děti bude možné na katecheze přihlásit pomocí přihlášky do náboženství, vedle předškolního náboženství (které zůstává beze změny i příští školní rok). Je možné vybrat si jednu variantu, nebo obě. Účast v náboženství či katechezi nevylučuje možnost docházky do druhého programu, oba programy se mohou vzájemně doplňovat.

Program Katecheze Dobrého Pastýře je postaven na dvou pilířích, ze kterých vychází, a to na Písmu a liturgii. Jeho autorky (pedagožky Sofia Cavalleti a Gianna Gobbi) postupně vytvořily program, který odpovídá potřebám dětí v jednotlivých vývojových fázích a je propojen s montessori pedagogikou. Hlavním smyslem katecheze je umožnit dětem vytvářet si a prožívat osobní vztah s Bohem. Poznávají Jej skrze Ježíše Krista = Dobrého pastýře, který se stará o své ovečky, volá je jménem, chrání je… Dalším cílem katecheze je umožnit dětem vědomou účast na slavení liturgie. Program není prvořadě zaměřen na získání znalostí, ale dotýká se srdcí dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem. Způsob aktivit v této katechezi umožňuje dětem, pomocí připraveného prostředí a pestrého materiálu, prožívat radost z víry a uschopňuje je o své víře hovořit a svědčit.

Pokud Vás toto téma zajímá více, bližší informace naleznete na stránkách Katecheze Dobrého Pastýře a k dispozici je též rozhovor s lektorkami kurzu KDP v radiu Proglas.

S mými dětmi jsem na tyto katecheze do sousední farnosti docházela druhým rokem, s programem máme výbornou zkušenost a mám proto velkou radost, že s podporou o. Michala můžeme tento program představit rodinám i přímo v naší farnosti.

Srdečně všechny zdravím a předškolní děti zvu

Jana Šmerdová

smerdovanaj@gmail.com