Mše svaté

Neděle 3. 12. 2023
 • 7:15 na úmysl dárce

 • 8:30 za živou a zemřelou rodinu

 • 10:00 za živou a zemřelou rodinu Liškovu a Bělouškovu a za pana Dušana

Pondělí 4. 12. 2023
 • 6:30 za farní společenství

Úterý 5. 12. 2023
 • 18:00 za těžce nemocnou manželku

Středa 6. 12. 2023
 • 18:00 za živou a zemřelou rodinu Voříškovu a Cahovu

Čtvrtek 7. 12. 2023
 • 6:30 za kněze, nová kněžská povolání a povolání k zasvěcenému životu z naší farnosti

Pátek 8. 12. 2023
 • 18:00 za rodinu Mitrengovou

 • 18:00 za zemřelého Josefa Kazdu, Antonína Tomáška a živou rodinu

Sobota 9. 12. 2023
 • 6:30 za zemřelého Jiřího Pavelku a živou rodinu

Neděle 10. 12. 2023
 • 7:15 za těžce nemocnou manželku

 • 8:30 za živou a zemřelou rodinu Lukáškovu a Trávničkovu a Boží požehnání pro živé rodiny

 • 10:00 za farní společenství

Pondělí 11. 12. 2023
 • 6:30 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro bratra

Úterý 12. 12. 2023
 • 18:00 za zemřelou Marii Lengálovou a živou rodinu

Středa 13. 12. 2023
 • 18:00 za zemřelého Jana Eliáše a jeho živou rodinu

Čtvrtek 14. 12. 2023
 • 6:30 za nenarozené děti, jejich rodiče a klaníme se pro nás vtělenému a narozenému Slovu

Pátek 15. 12. 2023
 • 17:00 za zemřelého syna Zdeňka a rodinu Helánovu a Krezkovu

 • 18:00 na poděkování za 30 let života

Sobota 16. 12. 2023
 • 6:30 na poděkování

Neděle 17. 12. 2023
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 za zemřelého manžela, bratra, rodiče a živou rodinu a Boží požehnání

 • 10:00 za zemřelé Marii a Antonína Březinovy a živou rodinu Kráčmarovu a Březinovu

Pondělí 18. 12. 2023
 • 6:30 za zemřelou Boženu Navrátilovou, její rodiče a sourozence

Úterý 19. 12. 2023
 • 18:00 za živou a zemřelou rodinu Kovářovu, Schwarzovu, Štěpánkovu a Svánovskou

Středa 20. 12. 2023
 • 18:00 na úmysly dárců

Čtvrtek 21. 12. 2023
 • 6:30 za zemřelého Václava a Marii Literákovy a živou rodinu

Pátek 22. 12. 2023
 • 17:00 za FEB

 • 18:00 za skauty

Sobota 23. 12. 2023
 • 6:30 za zemřelé - zvláště za ty, kteří nás v tomto měsíci opustili

 • 18:00 na úmysly dárce

Neděle 24. 12. 2023
 • 8:00 za všechny kněze, kteří sloužili a slouží naší farnosti

 • 16:00 za farní společenství

 • 23:00 za živou a zemřelou rodinu Škvařilovu a Kubicovu

Pondělí 25. 12. 2023
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 na poděkování

 • 10:00 za Boží milosrdenství pro ty, kdo zemřeli vlastní rukou

Úterý 26. 12. 2023
 • 7:15 za zemřelého manžela, bratra a živou a zemřelou rodinu

 • 8:30 za nemocného bratra

 • 10:00 za zemřelé rodiče Jarmilu a Františka Dosedlovy, sestru Marušku a živou a zemřelou rodinu Dosedlovu, Snášelovu a Hesovu

Neděle 31. 12. 2023
 • 7:15 za farní společenství

 • 8:30 na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého

 • 10:00 na poděkování za 70 let života a za Boží požehnání