Ohlášky 14. 3. 2021

4. neděle postní

Na mši svatou je potřeba se zapsat do tabulky. Zápis je zpřístupněn v neděli po 12. hodině. Každý se může zapsat maximálně jednou za týden! Když bude den před bohoslužbou volno, může se zapsat i ten, kdo již byl zapsaný. Děti do 10ti let se zapisovat nemusí, berte je na mši bez zápisu. Prosíme, abyste brali ohled na to, že nás tu je ve farnosti podle sčítání 570 a na nedělních mších svatých se musíme nějak vystřídat.

Mše svaté v týdnu budou v obvyklém pořadu.

Během postní doby je rozšířený počet nedělních mší svatých. Navíc budou mše svaté v sobotu v 18:00 (sobotní s nedělní platností) a v neděli v 18:00.

Před večerní nedělní mší svatou bude v 17:30 křížová cesta. Tentokrát ji povedou skauti. Příští neděli bude místo křížové cesty kající bohoslužba. Bude začínat již v 17:15!

Adorace za obnovu víry ve farnosti bude během postní doby v neděli po večerní mši svaté od 19:00 do 20:00.

Středeční mše svatá bude dětská. Především je určena pro děti ze 3. třídy, které se připravují na 1. svaté přijímání, ale můžou přijít i další děti. Po mši svaté bude pro prvokomunikanty katecheze.

Adorace se zpěvy z Taizé bude v sobotu ve 20:00.

Kostel bude otevřen k osobní modlitbě ve všední den od 15:30 do 17:00. Prosíme vás, abyste při návštěvě kostela dodržovali současná pravidla bezpečnosti a nařízení vlády.

Online přenosy mše svaté budou v pátek v 18:00 a v neděli v 10:00. Přenášena bude také nedělní křížová cesta.

Přijmout eucharistii bude možné dnes od 11:00 do 12:00.

Postní almužna pro Bakhitu: Přispívat můžete po celou dobu postní do pokladničky farní charity.

V sakristii si můžete vyzvednout papírové postní pokladničky.

POSTNÍ HRA po vzoru sv. Josefa

Milé děti, milí farníci, svatý otec vyhlásil rok 2021 rokem sv. Josefa, pěstouna Pána Ježíše. Josef se o Ježíška staral, hrál si s ním, když byl malý, a učil ho, když byl starší. V této postní době nastoupíme do učení ke sv. Josefovi i my. Budeme se od něj učit být lepšími lidmi, lepšími ve vztahu k Bohu i lidem, lepšími v práci i v životě. A protože sv. Josef byl tesař, budeme tuto naši snahu symbolicky znázorňovat stavbou velkého společného dřevěného domku v kostele.

Pravidla hry:

• Vezmi si domů z kostela seznam úkolů na postní dobu. (Seznam lze najít i na stránkách farnosti.)

• Každý den se pokus splnit jeden libovolný úkol, na pořadí nezáleží. (Každý úkol splň pouze jednou. Úkol, který chceš plnit, si vyber předem.) o Úkol, který se ti podařilo splnit, si barevně škrtni, ať jej neplníš dvakrát. o Zároveň si odškrtni jedno políčko v tabulce. Tabulka slouží jen jako pomůcka pro sčítání splněných úkolů.

• V kostele je umístěný papírový dům, spolu s lepidlem a dřevem ke stavbě. o Za každých pět splněných úkolů můžeš v kostele na dům nalepit jedno dřívko. o POZOR: Dům stavíme zespodu nahoru! Pokud si nevíš rady, popros o pomoc dospělého.