Ohlášky 4. 4. 2021

Boží hod Velikonoční

Na mši svatou je potřeba se zapsat do tabulky. Zápis je zpřístupněn v neděli po 12. hodině. Každý se může zapsat maximálně jednou za týden! Když bude den před bohoslužbou volno, může se zapsat i ten, kdo již byl zapsaný. Děti do 10ti let se zapisovat nemusí, berte je na mši bez zápisu. Prosíme, abyste brali ohled na to, že nás tu je ve farnosti podle sčítání 570 a na nedělních mších svatých se musíme nějak vystřídat.

Mše svaté v týdnu budou v pondělí v 7:15 a v 9:00, ve středu a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

Snídaně na faře bude ve čtvrtek po mši svaté.

Středeční mše svatá bude dětská. Především je určena pro děti ze 3. třídy, které se připravují na 1. svaté přijímání, ale můžou přijít i další děti. Po mši svaté bude pro prvokomunikanty katecheze.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude po večerní mši svaté od 19:00 do 20:00.

Kostel bude otevřen k osobní modlitbě ve všední den od 15:30 do 17:00. Prosíme vás, abyste při návštěvě kostela dodržovali současná pravidla bezpečnosti a nařízení vlády. Bude otevřen vchod pod věží.

Příští neděle je neděle Božího milosrdenství. Při mši svaté v 8:30 se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Prosíme, zapište se do tabulky.

Večer chval bude v sobotu ve 20:00.