Ohlášky 16. 5. 2021

7. neděle velikonoční

Mše svaté v týdnu budou v obvyklém pořadu. V pondělí, ve středu a v pátek v 18:00. Ve čtvrtek a v sobotu v 7:00. Vždy po mši sv. bude novéna k Duchu Svatému, v úterý se na novénu sejdeme v 17.30 hod.

V sobotu bude Svatodušní vigilie, mše svatá bude ve 20:00.

V neděli budou mše svaté v 7:15, 8:30, 10:00 a 18:00.

Středeční mše svatá bude dětská. Především je určena pro děti ze 3. třídy, které se připravují na 1. svaté přijímání, ale můžou přijít i další děti.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude po večerní mši svaté od 19:00 do 20:00.

Přijmout eucharistii bude možné dnes (v neděli) od 11:00 do 12:00.

Během měsíce května budou na Ořešíně u kapličky probíhat májové pobožnosti. K modlitbě se sejdeme každé úterý v 18 hodin.

Setkání Ekonomické rady farnosti bude ve středu v 19:00.

Setkání Pastorační rady farnosti bude ve čtvrtek v 19:30.

Farní tábor proběhne v termínu od 14. do 21. srpna. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách farnosti.

V neděli 23. května 2021, v den slavnosti Seslání Ducha Svatého, proběhne
v brněnské diecézi sbírka na Charitu, při všech bohoslužbách je možné podpořit svým darem dílo Charity a pomoci lidem v nouzi.

Dnešní sbírka je určena na pronásledované křesťany.

Ohlášky svatby:

V sobotu 22. května hodlají uzavřít manželství pan Ondřej Pleva a slečna Kristýna Součková z Řečkovic. Kdo by věděl o překážkách tomuto manželství, nechť je sdělí na farním úřadě. 


Bohoslužby v příštím týdnu a jejich úmysly