Ohlášky 30. 5. 2021

Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v týdnu budou v obvyklém pořadu. V pondělí, ve středu a v pátek v 18:00. Ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

V neděli budou mše svaté v 7:15, 8:30, 10:00.

Dnešní nedělní večerní mše svatá bude na Ořešíně v 17:00. Bude to poutní mše svatá ke sv. Zdislavě, patronce rodin.

Středeční mše svatá bude dětská.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 19:00 do 20:00.

Čtvrtek je první čtvrtek v měsíci. Po ranní mši svaté bude v kostele adorace za kněze.

Pátek je první pátek v měsíci. Otec Jan bude navštěvovat nemocné a svátost smíření bude možné přijmout od 17:00.

Večer chval bude v sobotu ve 20:00.

Podávání eucharistie v neděli po mši svaté je již vzhledem k rozvolnění ukončeno.

Od června již nebudou sobotní a nedělní večerní mše svaté. Vzhledem k rozvolnění již dále nebudou probíhat online přenosy nedělní mše svaté. Velice děkujeme Kubovi Šmerdovi, který po celou dobu přenosy zajišťoval.

Děkujeme všem dárcům, kteří začali posílat svůj příspěvek do nedění sbírky na účet farnosti a označili ho poznámkou „kostelní sbírka“. Za všechny dary Pán Bůh zaplať.

Farní tábor proběhne v termínu od 14. do 21. srpna. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách farnosti. Přihlašujte se do 6. 6. 

Při sbírce na charitu jsme přispěli 20 582,- Kč. Za všechny dary Pán Bůh zaplať.