Ohlášky 6. 6. 2021

Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svaté v týdnu budou v obvyklém pořadu. V pondělí, ve středu a v pátek v 18:00. Ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

V neděli budou mše svaté v 7:15, 8:30, 10:00. Mše svatá v 10 hod bude u kapličky na Ořešíně!

Středeční mše svatá bude dětská.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 19:00 do 20:00.

Děkujeme všem dárcům, kteří začali posílat svůj příspěvek do nedění sbírky na účet farnosti a označili ho poznámkou „kostelní sbírka“. Za všechny dary Pán Bůh zaplať.

Farní tábor proběhne v termínu od 14. do 21. srpna. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách farnosti. Přihlašujte se do 6. 6.