Ohlášky 12. 9. 2021

24. neděle v mezidobí

V týdnu budou mše svaté v obvyklých časech.

POZOR! Příští neděli budou mše svaté v 7:15 a v 8:30 v kostele, mše v 10:00 bude hodová v Medlánkách.

Středeční mše svatá bude zaměřena na děti.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

Dnes odpoledne od 15:00 hod. zveme na faru nejen táborové děti na vyšívání s Eliškou. S sebou jehlu na vyšívání a kdo má, může bavlnky, ale nejsou podmínkou.

V pondělí v 17:30 je v kostele modlitba růžence za mír ve světě.

Ve středu večer je dětská mše svatá.

Snídaně na faře je ve čtvrtek po ranní mši svaté.

Zasedání ekonomické rady je ve čtvrtek v 18 hod. na faře.

Adorace se zpěvy z Taizé bude v sobotu ve 20:00.

Výuka náboženství začíná v pondělí 20. září, rozvrh je na nástěnkách.

V zákristii je možné zapisovat úmysly mší svatých na říjen a listopad.

V zákristii je také k dostání stolní kalendář pro rok 2022 za 70 Kč. Koupí kalendáře podpoříte stavbu nového kostela v Brně- Líšni.

Ve čtvrtek je památka sv. Ludmily, babičky sv. Václava a letos si připomínáme 1100 let od její smrti. Ludmila je jednou z důležitých postav stojících na počátku křesťanství v našich zemích. Chceme si proto ve farnosti připomenout z čeho jsme vyrostli a jaké přinášíme plody. Prosíme, přineste do zákristie (nejlépe do slavnosti sv. Václava) fotografii vaší rodiny a na její zadní stranu napište jména všech rodinných příslušníků. Postupně bude z těchto fotografií růst strom farnosti v kostele.