Ohlášky 19. 9. 2021

25. neděle v mezidobí

 

V týdnu budou mše svaté již podle běžného pořadu.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

Zítra (tj. pondělí) v 11:00 je zde v kostele pohřeb pana Ing. Václava Svobody.

Výuka náboženství začíná v pondělí 20. září, rozvrh je na nástěnkách.

Ve středu večer je dětská mše svatá.

Ve čtvrtek 23. září jste zváni k oslavě památky sv. otce Pia, která se bude konat od 17:00 v kostele sv. Michala v Brně. Plakátek je na nástěnce. Srdečně zvou členové Sekulárního institutu Servi della Sofferenza.

V pátek 24. září je v 9:30 v brněnské katedrále poslední rozloučení s biskupem
Mons. ThDr. Petrem Esterkou.

Rovněž v pátek 24. září je zde v kostele ve 13:00 pohřeb pana Petra Suchánka.

V Ořešíně je v pátek od 19:30 do soboty 8:30 celonoční adorace.

V sobotu 25. září  je od 8:30 do 18:30 celodenní tichá adorace za nemocné na přímluvu ct. Martina Středy v Brně Králově Poli, zakončená slavnostním požehnáním v 18:30. 

V sobotu v 11:30 je v kostele pohřeb paní Dagmar Vaníčkové.

V zákristii je k dostání stolní kalendář pro rok 2022 za 70 Kč. Koupí kalendáře podpoříte stavbu nového kostela v Brně- Líšni.

Uzávěrka příštího čísla Rožně je v pátek 24. září.

Minulý čtvrtek byla památka sv. Ludmily, babičky sv. Václava a letos si připomínáme 1100 let od její smrti. Ludmila je jednou z důležitých postav stojících na počátku křesťanství v našich zemích. Chceme si proto ve farnosti připomenout z čeho jsme vyrostli a jaké přinášíme plody. Prosíme, přineste do zákristie (nejlépe do slavnosti sv. Václava) fotografii vaší rodiny a na její zadní stranu napište jména všech rodinných příslušníků. Postupně bude z těchto fotografií růst strom farnosti v kostele. 

Podzimní farní pouť do Ořechova, Dolních Kounic a Rajhradu se uskuteční v sobotu
16. října. Přihlásit se můžete v zákristii – cena je 170 Kč, děti do 12 let 70 Kč.

V pátek v 17:30 budou na Petrově svěceni trvalí jáhni pro brněnskou diecézi – pamatujme na ně v modlitbě.