Ohlášky 26. 9. 2021

26. neděle v mezidobí

V týdnu budou mše svaté podle běžného pořadu. Navíc bude mše svatá v úterý – v den slavnosti sv. Václava – v 8 hod. v kostele a v 10 hod. na Ořešíně.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

Ve středu večer je dětská mše svatá.

Pátek je první pátek v měsíci. Od 17 hod. bude tichá adorace a současně možnost přijmout svátost smíření. Otec Michal bude navštěvovat nemocné, je zapotřebí nahlásit jejich jména a adresy.

V sobotu půjdeme na pěší pouť na Vranov, odchod od kostela je ve 13.30. Můžete se připojit u kapličky na Ořešíně v 15.06 nebo na Útěchově v 16.15. Řečkovická poutní mše sv. na Vranově bude v 18 hod.

V sobotu bude od 20 hod. večer chval.

Podzimní farní pouť do Ořechova, Dolních Kounic a Rajhradu se uskuteční v sobotu 16. října. Přihlásit se můžete v zákristii – cena je 170 Kč, děti do 12 let 70 Kč. Plánujeme navštívit otce Jana v jeho nové farnosti, v Dolních Kounicích synagogu a klášter Rosa coeli (letos 840 let od založení) a benediktinský klášter v Rajhradě.

V zákristii je k dostání stolní kalendář pro rok 2022 za 70 Kč. Koupí kalendáře podpoříte stavbu nového kostela v Brně- Líšni.

Také je možné domluvit úmysly mší sv. na prosinec.

K Roku sv. Ludmily si chceme ve farnosti připomenout z čeho jsme vyrostli a jaké přinášíme plody. Ke ztvárnění tohoto živého stromu farnosti v kostele potřebujeme, abyste přinesli do zákristie (nejlépe do úterní slavnosti sv. Václava) fotografii vaší rodiny a na její zadní stranu napsali jména všech rodinných příslušníků. 


Bohoslužby v příštím týdnu a jejich úmysly