Ohlášky 10. 10. 2021

28. neděle v mezidobí

V týdnu budou mše svaté podle běžného pořadu. 

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

V měsíci říjnu se modlíme v kostele společně růženec, vždy půl hodiny přede mší svatou. Na Ořešíně je tento měsíc modlitba růžence každý čtvrtek od 18:00.

Ve středu večer je dětská mše svatá. Před ní bude od 17:30 růženec, protože je 13. v měsíci. 

Ve čtvrtek bude po ranní mši sv. snídaně na faře. V 10:30 se v našem kostele rozloučíme s panem Leodegarem Strejčkem

V sobotu 16. října pojedeme na farní pouť do Rajhradu, Ořechova a Dolních Kounic. Ještě je několik volných míst. Přihlásit se můžete v zákristii – cena je 170 Kč, děti do 12 let 70 Kč. Plánujeme navštívit otce Jana v jeho nové farnosti, v Dolních Kounicích synagogu a klášter Rosa coeli (letos 840 let od založení) a benediktinský klášter v Rajhradě. Odjezd v  8 hod. od kostela.

Adorace se zpěvy z Taize tuto sobotu nebude, je přeložena na další týden. 

Ve čtvrtek 14. října je tomu 121 let od znovu posvěcení našeho kostela. Toto výročí si připomeneme v neděli 17. října slavnostní mší sv. v 10 hod.  Orel jednota Brno-Řečkovice ve spolupráci s farností a skauty srdečně zvou do orelského areálu na ulici Medlánecká za gymnáziem, kde bude připraveno bohaté občerstvení a posezení u vína. Od 14 hod. budou soutěže pro děti, skákací hrad, rukodělné dílničky a od 15:30 hraje Cimbálová muzika Jánoch.

V zákristii je k dostání stolní kalendář pro rok 2022 za 70 Kč. Koupí kalendáře podpoříte stavbu nového kostela v Brně- Líšni. Můžete si také zakoupit soubor fotografií s historií Řečkovického kostela.

Do schránky připravené na oltáři Sv. Kříže můžete dávat lístečky se jmény zemřelých k přímluvám při pobožnosti za zemřelé, která bude v kostele v neděli 31. října. Prosíme, pište jména čitelně tiskacím písmem.

Stále ještě můžete přinášet do zákristie fotografie vaší rodiny ke ztvárnění živého stromu farnosti. Na zadní stranu napište jména všech rodinných příslušníků.

Nabízíme možnost „Přípravy na manželství“ v naší farnosti.
Jedná se  o vzdálenější přípravu na manželství, která je vhodná pro páry s vážnější známostí, které směřují do manželství. Celý cyklus je rozdělen  do sedmi setkání, která probíhají v rodině vedoucího manželského páru. Zájemci se mohou hlásit do konce října u o. Michala.