Ohlášky 17. 10. 2021

29. neděle v mezidobí

V týdnu budou mše svaté podle běžného pořadu.

Ve čtvrtek 14. října tomu bylo 121 let od znovu posvěcení našeho kostela. Toto výročí si připomínáme dnes slavnostní mší sv. v 10 hod.  Orel jednota Brno-Řečkovice ve spolupráci s farností a skauty srdečně zvou do orelského areálu na ulici Medlánecká za gymnáziem, kde bude připraveno bohaté občerstvení a posezení u vína. Od 14 hod. budou soutěže pro děti, skákací hrad, rukodělné dílničky a od 15:30 hraje Cimbálová muzika Jánoch.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

Ve středu je dětská mše svatá. Zveme děti na nácvik písniček před mší svatou. Po mši sv. bude od 19:15 setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. společenství seniorů – téma blahoslavený Titus Zeman.

Příští neděle je misijní. Připravíme se na ni v sobotu od 20 hod. misijním mostem modlitby spojeným s adorací se zpěvy z Taizé. Sbírka bude určena na misie. Také prosíme šikovné pekaře a pekařky o napečení sladkých i slaných dobrot, které budou nabízeny s kávou a čajem po každé mši sv. před kostelem.

Ve dnech 9. a 10. října 2021 zahájil v Římě papež František celosvětový třífázový synodální proces, který má být zakončen ve Vatikánu v roce 2023. Diecézní fázi synody zahájí dnes v 16 hod. při pontifikální bohoslužbě v katedrále na Petrově diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Diecézním koordinátorem byl jmenován pomocný biskup Pavel Konzbul. Úvodní informace najdete na venkovní nástěnce a na nových stránkách naší farnosti https://farnostreckovice.cz/
v aktualitách pod názvem „Začala světová synoda – co to je?“

Na stolku pod kůrem si můžete zakoupit soubor fotografií s historií Řečkovického kostela – doporučená cena 30,– Kč.

Do schránky připravené na oltáři Sv. Kříže můžete dávat lístečky se jmény zemřelých k přímluvám při pobožnosti za zemřelé, která bude v kostele v neděli 31. října. Prosíme, pište jména čitelně tiskacím písmem.

Stále ještě přinášejte do zákristie fotografie vaší rodiny ke ztvárnění živého stromu farnosti. Na zadní stranu napište jména všech rodinných příslušníků.

Ve farní knihovně jsou fotoknihy, které jsme otci Janovi dávali jako upomínku na působení v naší farnosti. Pokud jste si je na rozlučce nemohli nebo nestihli prohlédnout, máte příležitost.

Nabízíme možnost „Příprav na manželství“ v naší farnosti.

Jedná se o vzdálenější přípravu na manželství, která je vhodná pro páry s vážnější známostí, které směřují do manželství. Celý cyklus je rozdělen do sedmi setkání, která probíhají v rodině vedoucího manželského páru. Zájemci se mohou hlásit do konce října u o. Michala.

Manželé Kučerovi srdečně zvou na obnovené tradiční taneční v neformálním prostředí tělocvičny na Horáckém náměstí. Taneční jsou vhodné i pro začátečníky a budou vždy v pátek v 19 hod. Začátek je 22. 10. Tanečními provázejí dva mladí lektoři. Kontakt je na nástěnce.

Zveme všechny děti z naší farnosti (od 1. do 6. třídy) na tradiční NOC NA FAŘE.
Začátek v pátek 22. října po večerní mši sv. na faře, konec v sobotu mezi 8 a 9 hod.
S sebou: spacák, karimatku, pyžamo, kartáček+pastu, ručník. Na sebe: teplé sportovní oblečení.
Ochotné maminky prosíme o trochu buchet na snídani.