Ohlášky 7. 11. 2021

32. neděle v mezidobí

V týdnu budou mše svaté podle běžného pořadu. 

Mimořádně bude mše svatá také v úterý 9. 11. v 7.00.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

Také letos je kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé po celý listopad. Podmínky k jejich získání jsou vyvěšeny na nástěnkách, na farním webu a na stránce www.cirkev.cz .

Ve středu je dětská mše svatá a po ní od 19.15 setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře.

V pátek je v 19.15 na faře setkání akolytů.

V sobotu, jako vždy 13. v měsíci, bude od 17:30 modlitba růžence za mír ve světě.

Již dnes zveme na Svatomartinský průvod příští neděli 14. listopadu od 17:00.

V sobotu 20. listopadu se v Ostravě uskuteční jedna ze zastávek evangelizačního turné projektu Godzone na téma “Boh nie je mŕtvy”. Akce je zejména pro mládež, ale účastnit  se mohou i dospělí. Odjezd autobusu je v 15:30 od kostela. Pojede jen v případě dostatečného počtu zájemců. Přihlašovat se můžete buď přímo faráři Michalu Sekničkovi nebo se zapište do tabulky

Stále ještě přinášejte do zákristie fotografie vaší rodiny ke ztvárnění živého stromu farnosti. Na zadní stranu napište jména všech rodinných příslušníků.

Do vánoc můžete do kostela přinést rozbité, staré nebo nepoužívané růžence. Budou předány osobě, která je umí opravit a sestavit nové a zdarma je pak rozdává dál a za dárce se modlí. Na stolku pod kůrem je k tomuto účelu připravena označená krabice

Na nových stránkách farnosti v aktualitách pod názvem „Synoda – podněty a odstíny“ je podrobněji rozebráno 10 témat první fáze synody, kterými se budeme zabývat. Tomu, kdo si myslí, že pro zapojení do synodální skupinky nemá ty „správné vlohy“ doporučujeme přečíst si aktualitu „Může mě vůbec Bůh použít?“ 

Zveme vás na benefiční koncert duchovní hudby do kostela v Králově Poli, který se koná dnes, 7. listopadu v 16:30. Vystoupí místní chrámový sbor a jeho hosté, kterými jsou sólistka Opery Národního divadla v Brně Jana Hrochová a Královopolský komorní orchestr. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na nové varhany v Králově Poli. Více informací na letáčku na nástěnce.