Ohlášky 14. 11. 2021

33. neděle v mezidobí

V týdnu budou mše svaté podle běžného pořadu.

Dnes zveme na Svatomartinský průvod – zahájen bude v 17 hod. scénkou o sv. Ludmile na schodech nad kašnou před kostelem.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti bude od 18:30 do 19:30.

Také letos je kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé po celý listopad. Podmínky k jejich získání jsou vyvěšeny na nástěnkách. Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad – Církev.cz

Ve středu je dětská mše svatá.

Ve čtvrtek bude po mši sv. setkání společenství seniorů – téma sv. Hedvika Slezská.

Na čtvrtek v 18:00 na faru zveme zájemce o vytvoření “volné skupinky” pro setkávání a zamýšlení nad některým z témat synody.

V pátek je na faře od 9:00 společenství maminek a také je uzávěrka do adventního Rožně.

 V pátek večer po mši svaté je na faře od 19:00 setkání katechetů.

V sobotu se v Ostravě uskuteční jedna ze zastávek evangelizačního turné projektu Godzone na téma “Boh nie je mŕtvy”. Akce je zejména pro mládež, ale účastnit se mohou i dospělí. Přes stránky farnosti nebo u otce Michala se ještě můžete přihlásit. Odjezd autobusu je v 15:30 od kostela.

V sobotu bude v kostele od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Příští týden je poslední možnost přinést do zákristie fotografie vaší rodiny ke ztvárnění živého stromu farnosti. Na zadní stranu napište jména všech rodinných příslušníků.

Svatý Jan Pavel II. říkal, že „celé zlo světa může být přemoženo skrze obrovskou moc eucharistické adorace“. Všechny, kterým leží na srdci to, aby se mezi námi, mezi lidmi, v rodinách, v naší zemi, Evropě…šířilo Boží požehnání, zveme na 24hodinovou adoraci od pátku 26. listopadu 19:00 do soboty 27. listopadu 19:00 hod. Na konkrétní hodinu se můžete zapsat do tabulky přes stránky farnosti, v zákristii, nebo telefonicky u Míly Bořecké 737 160 327. 

Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále, slavnostní mše svatá zakončená krátkou společnou adorací bude v 8:30 hod.