Ohlášky 28. 11. 2021

1.neděle adventní

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu a v pátek v 18:00,
v úterý, ve čtvrtek a v sobotu v 6:30. Na středeční mši sv. si mohou děti přinést lucerničky.

Začíná doba adventní, doba přípravy na oslavu prvního příchodu Syna Božího k lidem. Při všech mších budou žehnány adventní věnce. Ve farnosti bude po celý advent až do svátku Svaté rodiny, putovat ikona Svaté rodiny, která bude požehnána dnes při desáté mši svaté. Děkujeme všem, kteří se chtějí do modliteb za rodiny zapojit. Pokud by byl větší zájem, můžete se s přebírající rodinou domluvit na sdílení termínu. Seznam je na oltáři Sv. Kříže.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

V pondělí 29. listopadu bude v 18:00 na faře setkání volné synodální skupinky – zveme další zájemce.

Ve středu se v našem kostele v 11:00 rozloučíme s paní Evou Chladilovou.

Ve čtvrtek bude po rorátech pravidelná měsíční adorace za kněze.

Pátek je první v měsíci, pan farář bude navštěvovat nemocné, při této příležitosti bude možné přijmout svátost smíření a také pomazání nemocných. Prosím nahlašujte Vaše nemocné v zákristii.

Večer od  17:00 bude možnost ke slavení svátosti smíření a k tiché adoraci.

Na sobotní roráty si přineste baterky, lucerničky nebo svíčky opatřené proti kapání vosku – jiný zdroj světla nebudeme používat. Po rorátech zvou katechetky děti i jejich doprovod na snídani na faře.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

Příští neděli  při mši sv. v 10:00 bude křest Mariany Štaudové a po mši přivítají děti v našem kostele vzácnou „nebeskou návštěvu“ sv. Mikuláše. Po každé nedělní mši svaté bude také před kostelem sbírka na Vánoční oběd pro chudé a lidi bez domova komunity Sant’Egidio.

„Kdo dává radost jiným, obdarovává také sám sebe.“ Ve farnosti potřebujeme „omladit“ fungování farní charity. Pokud by někoho z vás tato aktivita oslovila, prosíme, nabídněte svou pomoc. Přihlásit se, můžete panu faráři Michalovi. Uvítáme i tip na vhodného nástupce paní Ocetkové, která nás o toto požádala.

Oznámení pro ty, kdo pletou obvazy pro malomocné. Pokud máte doma ještě nějaké upletené obvazy, přineste je příští neděli, to je 5.prosince po ranní mši svaté do kaple. Nebude-li to ve vašich možnostech, pošlete je prostřednictvím někoho jiného. Odevzdání po tomto datu již nebude možné.

Od zítřka můžete zadávat úmysly mší sv. na období na leden a únor 2022.

Po mši sv. se bude rozdávat adventní číslo Rožně a na oltáři Sv. Kříže je k dispozici zdarma Průvodce adventem. 

Pro děti a jejich rodiny je připravena adventní hra – dostavba domečku svatého Josefa.