Ohlášky 5. 12. 2021

2.neděle adventní

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu a v pátek v 18:00, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu v 6:30. Na sobotní roráty si přineste baterky, lucerničky nebo svíčky opatřené proti kapání vosku – jiný zdroj světla nebudeme používat. Po rorátech zvou katechetky děti i jejich doprovod na snídani na faře.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

Ve středu se ve 14:00 v našem kostele rozloučíme s panem Jiřím Kašparem.

Ve středu nebude dětská mše sv., protože je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Také je to poslední den roku sv. Josefa spojený s mimořádnými odpustky. Od 17:30 bude v kostele modlitba růžence zakončená zásvětnou modlitbou ke sv. Josefovi.
Po mši sv. bude od 19:15 na faře setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek bude po mši svaté snídaně na faře.

V pátek bude od 18:00 adventní duchovní obnova, kterou povede spirituál Biskupského gymnázia P. Jiří Janalík. První promluvu bude mít při mši a druhou po mši svaté. Od 17:00 bude k dispozici ke svátosti smíření. 

V sobotu se ve 13:00 v našem kostele rozloučíme s paní Miladou Dočkalovou.

Příští neděli bude sbírka na pomoc potřebným rodinám prostřednictvím neziskové organizace BAKHITA Je možné pomoci jak finančně, tak i materiálně. Od 8:00 do 11:30 můžete do farní herny přinést trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, prášek na praní a čistící prostředky.

Děti dnes budou obdarovány svatým Mikulášem. Také ony budou mít příležitost udělat radost jiným dětem z potřebných rodin. Každé dítě má možnost přinést jednu hračku (se kterou si třeba už nehraje) příští neděli do kostela a po mši sv. ji předat panu faráři.
Prosíme, aby hračky byly funkční, čisté a zachovalé. Nejedná se o sbírku starých hraček, ale o příležitost pro naše děti rozdělit se a udělat radost druhým dětem.

Příští neděli 12. 12. se zde v kostele od 16:30 uskuteční Adventní koncert SZUŠ Universum. Všichni jste srdečně zváni.

Na stolku pod kůrem je stále k dispozici Průvodce adventem, adventní číslo Rožně a úkoly do adventní hry pro děti i dospělé.

Můžete zadávat úmysly mší sv. na období na leden a únor 2022.

Děkujeme všem, kteří dnes po mši sv. přispějí před kostelem komunitě Sant’Egidio na vánoční oběd pro chudé a lidi bez domova.

Pro děti a jejich rodiny je připravena adventní hra – dostavba domečku svatého Josefa.