Ohlášky 19. 12. 2021

4.neděle adventní

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí a ve středu v 18:00, v úterý a ve čtvrtek v 6:30, v pátek na Štědrý den v 16:00 hod. pro děti a ve 23:00 „půlnoční“, v sobotu o Slavnosti Narození Páně v 7:15, 8:30 a 10:00. Slavná mše bude v 8:30.

Žehnání Vánočního stromu a obyvatelům Ořešína proběhne dnes od 17:00.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

Příští neděli je svátek Svaté rodiny, při všech mších sv. bude obnova manželských slibů a také žehnání vína.

Příležitost k předvánoční svátosti smíření bude

v pondělí od 17:00,

ve středu od 17:00 přednostně pro děti,

ve čtvrtek po rorátech do 8:30 a od 17:00 do 18:00.

Pro Betlémské světlo si můžete přijít na Štědrý den od 10:00 do 11:00 do kostela a na obvyklá místa v naší farnosti a po celý den také k hlavnímu kříži na řečkovickém hřbitově.

Tak jako každý rok bude možné spojit sváteční procházku s návštěvou betléma. Kostel bude otevřen 25. a 26. prosince. a 1. a 2. ledna  od 14:00 do 17:00. Prosíme, zapište se na hlídání do rozpisu na oltáři Sv. rodiny.

Všechny, kterým leží na srdci to, aby se mezi námi, v rodinách, v naší zemi, v Evropě…šířilo Boží požehnání, zveme na 24hodinovou adoraci, která začíná ve čtvrtek 30. prosince ve 23:00 a bude zakončena společným vstupem do nového roku 2022. Zapsat se můžete do tabulky na stránkách farnosti.

Ještě je několik volných úmyslů mší sv. na únor 2022.

Na stolku pod kůrem je k dispozici adventní číslo Rožně a brožura Křesťanský advent a Vánoce 2021.

Minulou neděli se při sbírce na pomoc potřebným rodinám prostřednictvím neziskové organizace Bakhita vybralo 21 000,- Kč v hotovosti a několik krabic materiální pomoci. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.