Ohlášky 26. 12. 2021

Svátek svaté rodiny Ježíše Marie a Josefa

Mše svatá v tomto týdnu bude pouze v pátek 31. 12.  v 17:00 na zakončení občanského roku a v sobotu na Nový rok o Slavnosti Matky Boží, Panny Marie v 8:00 a 10:00.

Tak jako každý rok bude možné spojit sváteční procházku s návštěvou betléma. Kostel bude otevřený dnes a 1. a 2. ledna od 14:00 do 17:00. Prosíme, zapište se na hlídání do rozpisu na oltáři Sv. rodiny.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

Ve středu se v našem kostele ve 13:00 rozloučíme s MUDr Jarmilou Skutilovou.

Všechny, kterým leží na srdci to, aby se mezi námi, v rodinách, v naší zemi, v Evropě…šířilo Boží požehnání, zveme na 24hodinovou adoraci, která začne ve čtvrtek 30. prosince ve 23:00 a bude zakončena společným vstupem do nového roku 2022. Zapsat se na konkrétní hodinu můžete zde do tabulky . Kostel bude volně přístupný, můžete přijít i bez zapsání. 

Vyslání koledníků Tříkrálové sbírky a Živý betlém bude na Nový rok před kostelem od 17:00 – všechny srdečně zveme.