Ohlášky 23. 1. 2022

3. neděle v mezidobí

Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do dnešní sbírky na Bibli.

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu, a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je od 18:30 do 19:30.

Středeční mše sv. bude dětská a po ní na faře v 19:00 schůzka Farní charity Řečkovice.

V pátek bude v 17:00 na faře ministrantská schůzka. Zveme všechny, i začínající ministranty.

Všechny, kterým leží na srdci to, aby se mezi námi, v rodinách, v naší zemi, v Evropě…šířilo Boží požehnání, zveme na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 28. ledna v 19:00 a bude zakončena v sobotu 29. ledna v 19:00. Zapsat se můžete do tabulky na stránkách farnosti.

Na školu v africké Mpanze se v loňském roce vybralo 65 905,- Kč. Všem dárcům misijních pátečních sbírek Pán Bůh zaplať. V letošním roce budou sloužit páteční sbírky na obnovu  kříže, který stál u cesty za kasárnami. Podrobnosti jsou na plakátku ve vývěsce.