Ohlášky 13. 2. 2022

5. neděle v mezidobí

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu, a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

Dnes je po každé mši svaté otevřena farní kavárna. Jste srdečně zváni. Na službu
o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnes bude od 17:30 v našem kostele modlitba růžence za mír ve světě a po ní od 18:30 do 19:30 adorace za obnovu víry ve farnosti.

Valentinská pouť se koná dnes od 17:00 v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí. Pozvánka je na venkovní nástěnce.

Ve středu bude dětská mše sv. a v 19:15 setkání ekonomické rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. setkání seniorů – téma RODINA   Motto: Moje i ve společenství.

V sobotu bude od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Příští neděli, tj. 20. února bude sbírka Haléř sv. Petra.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 25. února v 19:00 a bude zakončena v sobotu 26. února v 19:00 se již můžete zapisovat do tabulky.

Můžete nahlašovat úmysly mší svatých na březen a duben.

Na farních stránkách pod odkazem farnostreckovice.cz/synoda najdete instrukce pro předání výstupu synodálních skupinek. Případné dotazy vedoucích skupinek zodpoví buď farní koordinátor Pavel Rejman nebo farář Michal Seknička.