Pomoc pro Ukrajinu

Farní charita a pomoc pro Ukrajinu

Farní Charita ráda poskytne aktuální informace těm, kteří chtějí jakkoliv pomoci lidem, kteří trpí válkou na Ukrajině. 

 

Vyhlašujeme sbírku Charita pro Ukrajinu

V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi.. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc.

Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800variabilní symbol 104.

Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90

„Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době pomohou,“ dodává Evžen Diviš.

Více na webu Charity

Charita Ukrajina