Ohlášky 6. 3. 2022

1. neděle postní

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu, a v pátek v 18:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00.

Farní kavárna dnes nebude, nepřihlásila se žádná obsluha. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnešní křížovou cestu s použitím textů P. Tomáše Halíka povedou od 17:30 senioři.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je po křížové cestě cca od 18:15 do 19:30

Středeční mše sv. nebude dětskájsou prázdniny. Nebude ani náboženství, příprava na 1. sv. přijímání a ministrantská schůzka.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře.

V pátek bude před mší sv. od 17:30 křížová cesta.

V sobotu se ve 12:00 v našem kostele rozloučíme s paní Alenou Sovovou.

Příští neděli bude od 17:00 modlitba růžence za mír ve světě a po ní od 17:30 křížová cesta, kterou povedou muži.

Při sbírce na pomoc Ukrajině se minulou neděli vybralo 52 508,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Stále je také možné přispět na veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu. Sbírkový účet je uveden na nástěnkách, nebo zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.

Sbírka příští neděle bude na podporu pastorace mládeže – Celostátní setkání mládeže, které se koná 9.-14. srpna v Hradci Králové a na Světové setkání mládeže s papežem v Lisabonu v roce 2023.

Vzadu na stolku jsou pokladničky „postničky“, do kterých po celou postní dobu můžete přispívat na věci pro potřebné za to, co si sami v těchto dnech odepřete. Výtěžek z Postní almužny bude použit na podporu činnosti Farní charity Řečkovice. Letáček je na nástěnce.

Pod kazatelnou se nám objevily „jeruzalémské hradby“ k dnes začínajícímu postnímu projektu pro děti i dospělé „JEŽÍŠ JE NÁŠ PRAVÝ KRÁL“– jsou tam také kartičky s náměty pro 1. postní týden. 

Dnes se bude rozdávat postní číslo Rožně.

Zveme všechny milovníky přírody a cestování na tradiční farní poznávací výlet. Ten se tentokrát uskuteční do méně známé oblasti Valašska a to v termínu 29.4. – 1.5.  Výlet je určen i méně zdatným zájemcům. Nebojte se přihlásit a poznat něco nového a obohacujícího. Bližší informace u Pavla Olbricha, Moniky Matalové a na stolečku pod kůrem.