Ohlášky 13. 3. 2022

2. neděle postní

Mše svaté v tomto týdnu budou v pondělí, ve středu, a v pátek v 18:00, ve čtvrtek v 7:00 a v sobotu o Slavnosti sv. Josefa v 8:00.

Do farní kavárny dnes po všech mších zvou: paní Škvařilová, Literáková, Zdražilová a spol. Příští neděli se na vás po všech mších sv. těší „mladší spolčo“. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnes bude od 17:00 modlitba růžence za mír ve světě a po ní od 17:30 křížová cesta, kterou povedou muži, příští neděli maminky.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je po křížové cestě cca od 18:15 do 19:30.

Středeční mše sv. bude dětská, při které bude přijetí dětí do katechumenátu a od 19:15 je na faře setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. společenství seniorů – téma DAR VÍRY – Motto: Obohacení života.

V pátek se v našem kostele v 11:00 rozloučíme s panem Josefem Vaškem.

V pátek je další ministrantská schůzka – začínáme v 17:00 na faře. Od 17:30 bude křížová cesta.

V sobotu 19. 3. bude modlitba a žehnání křížové cesty z Ivanovic na kopec Velká Baba. Zahájení v 15:00 u lavičky na kraji lesa nebo 14:45 u kříže na konci ulice Pokorova. Další informace jsou zde.

V sobotu bude od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

U „jeruzalémských hradeb“ pod kazatelnou a vzadu na stolku si můžete vzít kartičky k postnímu projektu pro děti i dospělé „JEŽÍŠ JE NÁŠ PRAVÝ KRÁL“ s náměty pro 2. postní týden. 

Od pondělí je možné zapisovat úmysly mší sv. na květen a červen.

Zveme všechny milovníky přírody a cestování na tradiční farní poznávací výlet. Ten se tentokrát uskuteční do méně známé oblasti Valašska, a to v termínu 29.4. – 1.5. Výlet je určen i méně zdatným zájemcům. Nebojte se přihlásit a poznat něco nového a obohacujícího. Bližší informace u Pavla Olbricha, Moniky Matalové a na stolečku pod kůrem.