Ohlášky 17. 4. 2022

Boží hod velikonoční

 

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Od 18:30 do 19:30 bude adorace za obnovu víry ve farnosti.

Do farní kavárny se na tuto neděli nikdo nepřihlásil. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu budou na velikonoční pondělí v 7:15 a v 9:00, další dny v obvyklém pořadu, středeční bude zaměřena na děti a po ní od 19:15 setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. setkání společenství seniorů – téma UPŘÍMNOST   Motto: Neuhýbání a čistota.

V pátek se v našem kostele ve 13:00 při mši svaté rozloučíme s paní Jiřinou Ambrosovou a po večerní mši sv. bude od 19:00 na faře setkání katechetů.

Příští neděle je 2. velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Při mši svaté v 10:00 bude křest Timona Procházky, Barbory a Mikuláše Pavelkových a Anny Krokové.

Mladí talentovaní muzikanti řečkovické farnosti zvou na Benefiční koncert na podporu českých salesiánů v Bulharsku, který se bude konat 24. dubna v 17:00 v našem kostele – plakátky a bližší informace jsou na nástěnkách.

Končí charitní akce Postní almužna – příští neděli je zapotřebí přinést postní kasičky k sečtení Vaší podpory pro potřebné z Ukrajiny prostřednictvím naší farní charity.

Ministranty zveme na „Ministrantský den“ v Olomouci v sobotu 30.  dubna, přihlásit se můžete u o. Michala do 21. dubna.

Také se můžete přihlašovat na květnovou farní pouť do Přibyslavic – program a bližší informace jsou na nástěnkách.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 29. dubna v 19:00 a bude zakončena v sobotu 30. dubna v 19:00 se již můžete zapisovat na odkazu adorace 24 

Farnost Královo Pole zve na duchovní obnovu „Eucharistie – naše posvěcení“, která se uskuteční v sobotu 23.4. od 9:00 do 14:30. Program je na nástěnkách.

Po mši sv. se bude rozdávat Velikonoční číslo Rožně.

Vzadu na stolku jsou přihlášky na farní tábor v termínu od 13. do 20. srpna.
Přihlášky jsou k dispozici i na farních stránkách.