Brigáda na demolici kůlny na faře

Děkujeme všem zúčastněným, kteří se jakkoliv připojili k brigádě  na demolici kůlny na faře. v sobotu 21. a 28. května a a přispěli ke zdaru tohoto díla. Obrazová dokumentace z této vydařené akce  je zde.