Brigáda na demolici kůlny na faře

Jak již bylo psáno v Rožni, tak se v sobotu 21. května od 9:00 koná brigáda na demolici kůlny na faře. Prosíme o pomoc co největší množství farníků a předem Pán Bůh zaplať. Občerstvení pro brigádníky je zajištěno. Pro účast se zapisujte do tabulky.