Ohlášky 8. 5. 2022

Ohlášky 8. 5. 2022 – 4. neděle velikonoční.

Dnes je 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře.

Do farní kavárny zve po všech mších starší spolčo. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Dnes od 15:00 bude před kostelem žehnání motorek, od 18:00 zveme na májovou pobožnost a po ní od 18:30 do 19:30 na adoraci za obnovu víry ve farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém pořadu a na večerní mše sv. navazují májové pobožnosti. U kapličky na Ořešíně bude májová pobožnost ve čtvrtek v 18:00.

Ve čtvrtek bude po mši sv. snídaně na faře.

V pátek je od 9:00 na faře setkání maminek, od 17:00 na faře ministrantská schůzka a před mší sv. od 17:30 modlitba růžence za mír.

Ještě dnes se můžete přihlásit na sobotní farní pouť do Přibyslavic – odjezd v 7:30 od kostela. Program a bližší informace jsou na nástěnkách.

V sobotu byla na faře brigáda na úklid farního skladu a vyklizení farní kůlny – všem, kteří se zúčastnili upřímné Pán Bůh zaplať. Brigáda na demolici farní kůlny bude v sobotu 21. května od 9:00. Prosíme o pomoc co největší množství farníků. Předem Pán Bůh zaplať. Občerstvení pro brigádníky je zajištěno.
Pro účast se zapisujte do tabulky na stránkách farnosti – brigáda 21.5.

Vzadu na stolku jsou přihlášky na farní tábor v termínu od 13. do 20. srpna. Přihlášky jsou k dispozici i na farních stránkách.

Farnost Brno-Křenová srdečně zve dnes od 19:45 na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé. Program je na stránkách farnosti v aktualitách.