Ohlášky 15. 5. 2022

Ohlášky 15. 5. 2022 – 5. neděle velikonoční.

Dnes je 5. neděle velikonoční.

Do farní kavárny se na tuto neděli nikdo nepřihlásil, na příští neděli zvou paní Škvařilová, Bedřichová, Coufalíková, Hlaváčková a Hřebačková. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti

Dnes od 18:00 zveme na májovou pobožnost a po ní od 18:30 do 19:30 na adoraci za obnovu víry ve farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém pořadu a na večerní mše sv. navazují májové pobožnosti. U kapličky na Ořešíně bude májová pobožnost ve čtvrtek v 18:00.

Ve středu bude na faře od 19:30 setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek je po mši sv. setkání společenství seniorů – téma LÁSKA, motto „Bezpodmínečná“.

V pátek bude na faře od 19:00 setkání katechetek.

V sobotu je od 9:00 brigáda na demolici farní kůlny. Prosíme o pomoc co největší množství farníků. Předem Pán Bůh zaplať. Občerstvení pro brigádníky je zajištěno. Pro účast se zapisujte do tabulky na stránkách farnosti – brigáda 21.5. Pokud možno vezměte si sebou i pracovní pomůcky a nářadí – rukavice, kladiva, krumpáče, majzlíky či kanga. 

Od 20:00 bude adorace se zpěvy z Taizé.

Vzadu na stolku jsou přihlášky na farní tábor v termínu od 13. do 20. srpna. Přihlášky jsou k dispozici i na farních stránkách.

Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany.

Římskokatolická farnost v Brně – Králově Poli, ženský komorní sbor Gloria Brunensis a Královopolský chrámový sbor vás zvou na Benefiční koncert pro Ukrajinu, který se uskuteční dnes, 15. 5., v 16.30 v kostele Nejsvětější Trojice v Králově Poli. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován na pomoc Ukrajině prostřednictvím organizace Člověk v tísni. Více informací naleznete na plakátku na nástěnce.

Sbor Páně Církve československé husitské a skauti a skautky 16. střediska Duha zvou na skautský benefiční koncert UKRAINA MAE TALANT
v neděli 22. května od 18:00. Pozvánky jsou na stolku pod kůrem a na nástěnkách.

V sobotu 21. května v 11.00 hod. budou mít zde v kostele svatbu Jan Jagoš narozen 1. března 1989 v Přerově, bytem Veslařská 67, Brno a Anna Foltýnová narozena 19. prosince 1994 v Brně, bytem Veslařská 67, Brno. Pokud někdo z vás ví o nějaké překážce, která by tomuto sňatku bránila, ať to oznámí faráři.