Noc kostelů 2022

Noc kostelů. Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.

Kostel sv. Vavřince Brno – Řečkovice 10. 6. 22

18:00 – Mše svatá

18:45 – Scénka o sv. Vavřinci (pro malé i velké)

19:15 – Kostel všemi smysly (prohlídka kostela nejen pro děti)

20:30 – Schola Řečkovice

21:30 – Hudební pásmo (varhany, housle a zpěv)

22:30 – Večer chval

Od 19:00 do 21:00 bude otevřená věž kostela.

V boční kapli výstava fotografií ze života farnosti, liturgických oděvů a předmětů.

Občerstvení před kostelem.

www.nockostelu.cz