Ohlášky 29. 5. 2022

Ohlášky 29. 5. 2022 – 7. neděle velikonoční

Dnes je 7. neděle velikonoční.

Do farní kavárny se na tuto neděli nikdo nepřihlásil, na příští neděli zvou Rejmanovi a Dlabáčkovi. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Při mši sv. v 10:00 přijme 15 dětí poprvé Pána Ježíše v eucharistii. Provázejme je svými modlitbami.

Dnes ještě zveme 18:00 na svatodušní novenu a májovou pobožnost a po ní od 18:30 do 19:30 na adoraci za obnovu víry ve farnosti. Od 19:30 bude na faře setkání táborových vedoucích.

V sobotu se uskutečnila další brigáda na demolici farní kůlny. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zúčastnili.

Minulou neděli bylo na pronásledované křesťany vybráno 27 870,-  Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Mše sv. v týdnu jsou do pátku v obvyklém pořadu, navíc bude mše svatá v úterý v 7:00 a po ní ještě svatodušní novéna a krátká májová pobožnost. V sobotu ráno mše sv. nebude. Po mších sv. bude svatodušní novena

V úterý 31. května v 18:00 bude na Ořešíně u kapličky poslední májová pobožnost

Ve středu se v našem kostele rozloučíme ve 14:00 s paní Marií Formánkovou a večer od 19:00 bude setkání ekonomické rady.

Ve čtvrtek bude po mši sv. ještě adorace za kněze moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce.

Pátek je první v měsíci, otec Michal bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu bude ve 20:00 vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Z tohoto důvodu se přesouvá večer chval až na neděli (5. června).

Srdečně zveme na společné setkání spolupracovníků ve farnosti, které se uskuteční příští neděli 5. června od 15:00 na farní zahradě. 

Je poslední možnost přihlásit se na farní tábor v termínu od 13. do 20. srpna. Přihlášky jsou k dispozici vzadu na stolku i na farních stránkách. Pokud by pro některé rodiny s více dětmi byla překážkou cena za pobyt, nabízí pomoc Farní charita.

Od zítřka je možné zapisovat úmysly mší svatých na červenec, srpen a září.

Po dvou letech je opět možnost zúčastnit se v červenci na BVV Katolické charismatické konference – při přihlášení do úterý je možno využít snížený poplatek. Termín a program je na nástěnkách.

Sbírka příští neděli bude na charitativní účely.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/23. Přihlášky odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2022.