Ohlášky 5. 6. 2022

Ohlášky 5. 6. 2022 – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého.

Do farní kavárny zvou Rejmanovi a Dlabáčkovi. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti. Dnes po všech mších svatých se na farní zahradě koná knižní bazar knih s duchovní tématikou a dětských knih.

Srdečně zveme na společné setkání spolupracovníků ve farnosti, které se uskuteční od 15:00 na farní zahradě. Adorace za obnovu víry ve farnosti dnes nebude, od 20:00 je večer chval.

Dnešní sbírka je na charitativní účely, srdečné Pán Bůh zaplať za váš příspěvek.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém pořadu.

Ve středu bude od 19:15 setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek je po mši sv. snídaně na faře, ve 13:00 se v kostele při mši svaté rozloučíme s paní Lenkou Kopečkovou a večer od 18:00 je setkání farní charity.

V pátek je na faře od 9:00 setkání maminek. Těšíme se na viděnou.

Večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů. Srdečně všechny zveme na zajímavý program v našem kostele. Podrobnosti jsou na nástěnkách, vzadu na stolku jsou pozvánky. Při této příležitosti prosíme ochotné pekaře a pekařky o napečení dobrot. Také bychom uvítali ještě několik dobrovolníků, kteří by byli ochotni pomoci s organizací. Zájemci se mohou hlásit u Jany Rejmanové (603 215 321).

V sobotu se v 11:00 v našem kostele rozloučíme s paní Vojtěškou Tomáškovou.

Je možné zapisovat úmysly mší svatých na červenec, srpen a září.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/23. Přihlášky odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2022.

V sobotu 18. června se uskuteční pouť dětí do Vyškova. Přihláška s podrobnostmi je vzadu na stolku. Odjezd autobusu bude v 8:00 od kostela. 

Na farnostreckovice.cz/synoda jsme přidali synodní syntézu naší diecéze a také výstupy z dotazníků z naší farnosti. Prosíme zapisovatele z jednotlivých skupinek o kontrolu – pokud mezi výstupy ten svůj nenajdete, ozvěte se Pavlu Rejmanovi (603 171 286). Na podzim bychom rádi uspořádali společné setkání nad závěry synody a možnostmi jejich aplikace do života naší farnosti.

Po dvou letech je opět možnost zúčastnit se v červenci Katolické charismatické konference – termín konání a program je na nástěnkách.