Martin Bedřich: Naděje v dějinách

Rozhovor Martina Bedřicha s Tomášem Petráčkem, teologem a historikem  Naděje v dějinách je v anketě Katolické týdeníku knihou roku 2021. Kdo se zajímá, ten jméno Petráček zná, a je pro něj zárukou jisté solidnosti. Z knihy, která je členěna do oddílů Cesta dějinnosti, Cesta historika, Cesta křesťana a Cesta církve,  bych vybral část rozhovoru, ve které je námitka, zda cesta některých osobností české katolické církve není příliš náročná:

Není to, co označuješ v Česku za alternativní hlas, Halík, Vácha, Heryán, strašně elitní, náročné? Jeden mluví o permanentním hledání a chvění víry,  druhý šermuje biologickými a evolučními paralerami, třetí šokuje svým radikálním sociálním přístupem.

A odpověď:  Nemyslím si. Naopak bych řekl, že je to v jejich podání vlastně strašně srozumitelné, možná proto, že je to skutečně autentické, jde to z nich samo, oni si nemusí na nic hrát. Navíc to není elitní v tom, že obraz Boha, který zprostředkovávají, je vlastně jednodušší a mnohem atraktivnější, mnohem bibličtější a přesnější než cokoli jiného. Rozumět jim je podle mne podmíněno jedinou věcí, totiž mít odvahu přestat se schovávat  za papírové poučky, za ty katechismové formulky, za naučené křesťanství, a brát  vážně skutečnou osobní víru v Boha. A na to má myslím každý.

Berte to jako pozvánku k návštěvě naší knihovny.  Tu taky zvládne každý. A ty Halíky, Heryány a Váchy tam máme taky.

Honza Votava