Ohlášky 26. 6. 2022

Ohlášky 26. 6. 2022 – 13. neděle v mezidobí

Dnes je 13. neděle v mezidobí. Mše sv. v 10:00 je na Ořešíně. Sbírka byla určena na bohoslovce. Od 17:00 do 18:00 je moderovaná adorace u příležitosti zakončení tridua Modliteb matek. Všichni jste srdečně zváni.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Do farní kavárny dnes po mši sv. v 7:15 a 8:30 zve Farní evangelizační buňka Míly Bořecké. Na službu o dalších nedělích se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Tento týden je změna v pořadu bohoslužeb: v pondělí a pátek je mše sv. v 18:00, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00. Příští neděli je prázdninový režim – mše sv. jsou v 7:15 a 9:00.

Ve středu 29. června, to je v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla, při pontifikální bohoslužbě v 16:00 kanonicky převezme vedení diecéze nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul. Všichni jsou srdečně zváni – videopozvánka.

Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.

Pátek je první v měsíci, otec Michal bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/23. Přihlášky odevzdávejte u katechetek nebo v sakristii nejpozději do 30. června 2022.

Po demolici kůlny zůstal na farní zahradě zbytek dřevěných trámů a střešních latí. Je možnost si je zdarma odvézt jako palivo. Zájemci se obracejte na o. Michala.

Ohlášky svatby: V sobotu 2. července si svátost manželství udělí pan Tadeáš Varaus  z Řečkovic a slečna Anna Sáčková  z Králova Pole. Pokud někdo z vás ví o nějaké překážce, která by tomuto sňatku bránila, ať to oznámí faráři.

Dne 20. 5. 2022 vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru covid-19 zrušil Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle s platností od 31. 5. 2022 dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě, udělenou věřícím v brněnské diecézi dne 9. 10. 2020.

Od roku 2005 až do letoška se o farní účetnictví obětavě starala naše farnice Kamila Schmidtová. Po 17 letech předala tuto práci děkanské účetní. Farnost jí upřímně děkuje za veškerou pečlivou a bezchybnou službu a přeje do dalších let vše nejlepší.