Tři dny modliteb za naše děti

Hnutí Modlitby matek zve ke společné modlitbě za naše rodiny a děti v kostele sv. Vavřince v Brně Řečkovicích:

PÁTEK 24.6. v 16.30 hodin : odprošujeme za své hříchy, poté mše sv. v 18.00 hod
SOBOTA 25.6. v 18.00 hodin : odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem
NEDĚLE 26.6. v 17.00 hodin : chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co udělal v našem životě

triduum modliteb matek