Volný čas je především vnitřním stavem duše

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11,28)

Jako Bůh „přestal sedmý den konat veškeré své stvořitelské dílo“ (Gn 2,2)

a „odpočinul si“, tak i život člověka má rytmus práce a odpočinku.

Volný čas je především vnitřním stavem duše.

Pravý odpočinek spočívá v pokoji srdce. Budeme-li hledat pokoj a odpočinek kdekoliv mimo své srdce – nenajdeme ho.

V našem srdci nás očekává Bůh se svým pokojem a odpočinutím!

Doba dovolených a prázdnin je dobou, kterou nám Bůh dává k odpočinku.

Je dobré se naučit odpočívat tak jako svatý Jan: na Ježíšově Srdci.

Odpočívat, čili spočívat na Ježíšově Srdci, můžeme nejen v době modlitby, ale právě i mimo ni, ať o samotě či mezi lidmi, v rodině, na ulici, v metru, či na pracovišti.

Dovolená, prázdniny jsou vhodnou příležitostí pro vybočení ze zajetých kolejí a pro vnímání toho všeho, pro co už máme zavřené oči.

Několik rad pro zotavení:

Aby se člověk opravdu celkově zotavil, je dobré dát odpočinout nejen tělu, ale umožnit zotavení a pokoj i duši.

Sám Ježíš se často odebíral na „opuštěné místo“ do přírody, aby se zotavil. Neboj se proto s Ním vyjít ani ty!

Nech se naplňovat

rytmem přírody, rytmem deště,

rytmem bublajícího potoka,

rytmem rostoucích květin,

rytmem putujícího slunce.

 

Uvolněně naslouchej zvukům, ale i tichu přírody.

Pozoruj větve stromu, žasni nad leskem kapky rosy…

Zůstávej v klidu tak dlouho, dokud toto vše do sebe nepojmeš,

a pak začni ve svém srdci děkovat Bohu za vše, co jsi objevil.

 

Tak v přírodě zakusíš blízkost Toho, který toto vše utvořil.

Jen v Jeho blízkosti si můžeš opravdu odpočinout a zotavit se.

Psychika člověka je nejvíce znavená konflikty s lidmi z našeho okolí.

Člověk prožije největší odpočinek tím, že se s druhými smíří. Zlo ohrožuje pokoj a život.

Dobrota a láska naproti tomu vytvářejí pokoj a radost ze života.


Věci, které nás ze strany druhých ohrožují, nevyřešíme tím, že druhé budeme nenávidět, nýbrž tím, že je budeme v moci Božího Ducha milovat.

Toto je také tajemství Ježíšovo. Jen tak najdeme pokoj a zotavení.

Neboj se odpouštět z celého srdce, jen tak překonáš každou nenávist.


Nejjistější zotavení pro člověka je tedy v Bohu, původci veškeré síly…

(Podle Tomislava Ivančiče)