Ohlášky 3. 7. 2022

Ohlášky 3. 7. 2022 – 14. neděle v mezidobí

Dnes je 14. neděle v mezidobí.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Tento týden je změna v pořadu bohoslužeb: v pondělí a v pátek je mše sv. v 18:00, v úterý a ve středu v 8:00, ve čtvrtek a v sobotu v 7:00. Příští neděli jsou mše sv. v 7:15 a 9:00 – je prázdninový režim.

V pondělí po mši sv. je setkání k praxi křesťanské meditace.

Ve čtvrtek bude po mši sv. ještě adorace za kněze moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce.

Minulou neděli bylo na bohoslovce vybráno 19 819,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství pro školní rok 2022/23. Přihlášky můžete ještě dnes odevzdat v sakristii.

Po demolici kůlny zůstal na farní zahradě zbytek dřevěných trámů a střešních latí. Je možnost si je zdarma odvézt jako palivo. Zájemci se obracejte na o. Michala.