Ukrajinští uprchlíci na faře v Přísnoticích

Výtěžek z „postniček“ (20 000,- Kč) byl letos použit na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, a to konkrétně podporou bydlení pro dvě rodiny na faře v Přísnoticích. Naše farnost bohužel nedisponuje vhodnými prostory, které by se daly využít pro bydlení uprchlíků, a proto jsme se rozhodli bydlení podpořit alespoň v jiné farnosti. Jelikož díky vám, řečkovickým farníkům, bylo možné shromáždit finanční příspěvek, sdílíme zde dva příběhy z Přísnotic včetně poděkování.

Ukrajinští uprchlíci na faře v Přísnoticích

V průběhu března tohoto roku se skupina několika rodin rozhodla opravit místní neobývanou faru v obci Přísnotice a nabídnout ji rodinám před válkou prchajících Ukrajinců. Práce byly náročnější a obsáhlejší, než se původně zdálo, ale díky nemalé štědrosti občanů, dobrovolníků, obcí i farností se hlavní části domu povedlo zprovoznit v rekordním čase.

Přibližně 14 dní před plánovaným nabídnutím domu nás kontaktovala ukrajinská rodina bydlící už měsíc ve vedlejší vsi s naléhavou prosbou o ubytování svých přátel, kteří právě prchali z východní části země. Byli už na cestě. Tři dospělí a tři děti. Kompletní rodina se dvěma dětmi ve věku tří let a šesti měsíců a jejich kamarádka s desetiletou dcerkou. Jednoho muže pustili přes hranice, protože vezl tři děti, druhý zůstal doma. Naše práce získala jasné obrysy. Věděli jsme, pro koho bydlení chystáme, co bude přesně potřeba, a zrychlili jsme práce. Dům byl ale zatím jedno velké staveniště, a proto jsme rodinu uprchlíků ubytovali nejprve v jedné naší rodině. Ukázalo se to jako výborný postup, protože jsme se tak mohli lépe poznat a účinněji pomoct s prvním vyřizováním a zabydlováním. Myslím, že jsme tak našli přátele na celý život a moc si té zkušenosti vážíme.

Rodina ukrajinských běženců, která našla útočiště v naší vsi, je velice blízká nám. Jsou ze stejné sociální i věkové skupiny, mají podobné názory a přesvědčení, podobné sny. Máma je zubařka, táta obchodník, druhá paní pracovala jako kontrolorka bezpečnosti práce. Před válkou měli dům s obchodem v malém městečku Vasylivka blízko Záporoží. Z domu ani obchodu nezbylo téměř nic. Měsíc žili ve sklepě. Ve dne ve vlastním, v noci v obecním. Když bomba udeřila do jejich domu, rychle zalehli obě děti a přežili. Na pár dní ale přišli o sluch. Po několika týdnech přemýšlení a sledování situace se rozhodli pro útěk na západ. Využili vyhlášení rychlé evakuace oblasti a frontovou linii přejížděli v řízené koloně 500 aut. Přijeli sice vlastním autem, ale v rychlosti nestihli pobrat ani stejné páry ponožek. Za naši pomoc jsou opravdu vděční. Ač je situace náročná, snaží se s ní vyrovnat velice rychle. Všechno potřebné vyřídili během několika dní, téměř okamžitě začali pomáhat s dokončením fary a už mají práci v okolí. Všichni docházejí na kurzy češtiny. Zároveň se ale touží vrátit domů a opravit svou zemi. Na přísnotické faře mají, také díky vaší pomoci, zajištěno zázemí na tak dlouho, jak budou potřebovat. Nezbývá než jim přát, aby se dramatická situace na Ukrajině brzy obrátila k lepšímu.

Bety, farnost Přísnotice

Oprava fary pro ukrajinské uprchlíky (náklady a provedené práce)

Původní minimalistický rozpočet se z 50 tis. Kč rozrostl na 120 tis. Kč.

Náklady ve výši 50 tis. Kč nese farnost Přísnotice.

Obec poskytla dotaci ve výši 50 tis. Kč.

Farnost Brno-Řečkovice poskytla dar ve výši 20 tis. Kč.

Navýšení nákladů oproti původně plánovaným pracím vzniklo nutností částečně vyspravit nebo vyměnit 40 m kanalizace, protože byla nefunkční. Současně s tím jsme na faru přivedli pitnou vodu z obecního řádu včetně vybudování vodoměrné šachty před farou. Dosud zde byla jen voda ze studny, která se po rozboru ukázala jako nevhodná, zejména díky vysokému podílu dusičnanů.

Většina odborných prací byla provedena dobrovolnicky, zdarma (zednické, elektrikářské a malířské práce, pokládka koberců, výkop a položení kanalizace, vodovodní přípojky, vyklizení stavební suti, instalace kuchyňské linky, dovoz a stěhování nábytku, úklid atd.). Jediný řemeslník, který byl placený, byl instalatér.

Veškerý nábytek (včetně kuchyňské linky), elektrospotřebiče (pračka, lednička, žehlička, mikrovlnka, varná konvice aj.), zařizovací předměty, bytový textil, nádobí a ložní prádlo jsme sehnali zdarma od dárců ve svém okolí. Dokupovaly se jen nezbytné předměty, které jsme potřebovali nové: koberce, dřez, dřezová baterie, kuchyňská deska a ohřívače vody (bojlery) do kuchyně a koupelny.

Bylo třeba zařídit připojení fary na internet, s čímž nám opět pomohla obec. Od Oblastní charity Rajhrad obdrželi uprchlíci notebook pro desetileté dítě, které v místní škole od září nastoupí školní docházku.

To vše bylo nutné zařídit v co možná nejkratším čase, aby fara mohla začít sloužit potřebným. Největší finanční zátěž nás ale ještě čeká. Vzhledem ke špatnému technickému stavu topné soustavy bude nutná rekonstrukce topení. Bude probíhat v etapách. Nejprve se vymění radiátory v místnostech obývaných uprchlíky, pak v prostorách, které užívá farnost, a nakonec i plynový kotel. To vše musíme zvládnout do zahájení topné sezóny letos na podzim. Investice bude kryta z farního rozpočtu, z veřejné sbírky a snad i z příspěvků obcí, o které jsme požádali.

Moc si vážíme vaší podpory a poskytnuté částky. A zejména toho, že přišla tak brzy. Pomohla nám k tomu, abychom mohli dokončit práce na faře tak, aby bylo možné předat ji k důstojnému obývání tolik potřebným lidem. Za jednu z největších deviz považujeme skutečnost, že zde mohou zůstat, jak dlouho budou potřebovat. Konečně mohou v klidu spočinout ve svém náhradním domově, bez obav, že se budou muset za pár dní nebo měsíců přesouvat jinam. A vy všichni, kdo jste na tuto věc přispěli jakoukoliv částkou, máte na tomto společném dobru podíl. Děkujeme, že jste do toho šli s námi!

Jitka, farnost Přísnotice