Ohlášky 10. 7. 2022

Ohlášky 10. 7. 2022 – 15. neděle v mezidobí

Dnes je 15. neděle v mezidobí.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém prázdninovém pořadu.

V úterý se v našem kostele v 10:00 rozloučíme při mši svaté s paní Danuší Stránskou.

Ve středu bude od 17:30 modlitba růžence za mír ve světě.

V sobotu 16. 7. od 20 hod bude adorace se zpěvy z Taizé, srdečně zveme. 

Po demolici kůlny zůstal na farní zahradě zbytek dřevěných trámů a střešních latí.
Je možnost si je zdarma odvézt jako palivo. Zájemci se obracejte na o. Michala.