Ohlášky 24. 7. 2022

Ohlášky 24. 7. 2022 – 17. neděle v mezidobí

Dnes je 17. neděle v mezidobí – Světový den prarodičů a seniorů. Text Poselství papeže Františka k tomuto dni je k dispozici pro ty, kteří nemají přístup k internetu vzadu na stolku.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém prázdninovém pořadu.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 29. července v 19:00 a bude zakončena v sobotu 30. července v 19:00 se můžete zapisovat na odkazu adorace 24 kdo tuto možnost nemáte, přijďte se domluvit do zákristie. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele.

Po demolici kůlny zůstal na farní zahradě zbytek dřevěných trámů a střešních latí. Je možnost si je zdarma odvézt jako palivo. Zájemci se obracejte na o. Michala.

Prosíme o materiální pomoc (trvanlivé potraviny) na farní tábor 13. – 20. 8. Můžete je přinášet již od středy do zákristie. Pokud by někdo chtěl přispět finančně, může dát příspěvek do košíčku na oltáři sv. Rodiny. Veliké díky za každou formu pomoci.

Setkání táborových vedoucích bude příští neděli v 19:30 (po adoraci).