Ohlášky 7. 8. 2022

Ohlášky 7. 8. 2022 – 19. neděle v mezidobí

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou v obvyklém prázdninovém pořadu.

Prosíme o modlitby za setkání mládeže v Hradci Králové, které bude už příští týden.

Svátek patrona řečkovické farnosti sv. Vavřince oslavíme již tradičně s jáhny brněnské diecéze ve středu 10. srpna. Napečené dobroty přineste, prosím, na faru
v úterý mezi 18:00 a 19:00 nebo ve středu mezi 8:00 a 9:00, aby bylo možné pohoštění nachystat. Také můžete přinést nadbytečnou zeleninu a ovoce z vašich zahrádek.

Ve čtvrtek 11. srpna v 19:00 se na Vránově mlýně uskuteční koncert Jaroslava Svobody ze skupiny Traband. Podrobnosti jsou na plakátech i na stránkách farnosti. Všichni jste zváni.

V sobotu bude od 17:30 modlitba růžence za mír ve světě.

V sobotu také začíná farní tábor, provázejme naše děti i vedení tábora svými modlitbami. Za přinesené potraviny a finanční příspěvek z celého srdce děkujeme.

V termínu od středy 24. do soboty 27. srpna se uskuteční 22. ročník pěší pouti na Velehrad. Letos poprvé vychází proud i z Řečkovic. Podrobnosti jsou na plakátu a stránkách farnosti. Zájemci hlaste se u otce Michala.