Pouť jáhnů ke svatému Vavřinci

Farnost u kostela sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích

děkuje nejen stálým jáhnům brněnské diecéze s jejich rodinami, kteří přijeli na tradiční pouť jáhnů  ke sv. Vavřinci ve středu 10. srpna 2022 v 18:00

za vytvoření krásného společenství při mši svaté a potom při agapé na farní zahradě

Kázal jáhen Ing. Pavel Čech

Srdečně děkují

P. Michal Seknička, P. Jindřich Kotvrda
a řečkovičtí farníci