Ohlášky 28. 8. 2022

Ohlášky 28. 8. 2022 – 22. neděle v mezidobí

Dnes je v kostele pouze mše sv. v 7:15. Mše sv. v Ivanovickém hodovém areálu je v 10:00.

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou do soboty v obvyklém prázdninovém pořadu. Navíc je mše svatá v pondělí od 18:00. Příští neděli již budou mše sv. v 7:15, 8:30 a v 10:00.

V úterý 30. a ve středu 31. srpna prosím, zejména mládež, o pomoc při dokončení kuchyně ve farní herně. Sraz bude vždy v 9:00 na faře.

Ve čtvrtek bude po mši sv. adorace za kněze moderovaná Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce.

Pátek je první v měsíci, otec Michal bude navštěvovat nemocné, od 17:00 bude tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření. Po mši sv. bude od 19:00 na faře setkání katechetek.

Od pátku je možné zapisovat úmysly mší sv. na říjen a listopad.

V Boskovicích se v sobotu 3. 9. od 9:00 uskuteční turnaj v malé kopané na podporu Salesiánského díla v Bulharsku “BOSKO CUP”. Hraje se ve dvou kategoriích, děti do 15 let a dospělí. Hrací týmy jsou 4 hráči + 1 brankář. Uzávěrka přihlášek je už tuto středu.

V sobotu 3.9.2022 hodlají v Hustopečích uzavřít svátostné manželství: Petr Prokš, Brno – Mokrá Hora  a Radmila Vrbová, Hustopeče. V ten samý den chtějí uzavřít manželství v kostele sv. Martina v Pozlovicích Lukáš Vaněk Brno – Řečkovice a Kornélia Kačníková Brno – Řečkovice. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by těmto sňatkům bránila, ať to oznámí faráři.

V sobotu bude od 20:00 večer chval.

V neděli 4. září od 15:00 bude na farní zahradě rozloučení s prázdninami a farní den, spojený se setkáním rodáků. Nápoje a grilování je zajištěno, sladké dobroty můžete přinést na mši sv., nebo s sebou odpoledne na faru.

Zveme přátele turistiky na 3denní podzimní farní výlet na severní Moravu, do okolí řeky Moravice. Termín: od 16.9. do 18.9.2022. Bližší informace na letácích na stolečku pod kůrem, nebo u Pavla Olbricha a Moniky Matalové.

Biskupství brněnské pořádá ve školním roce 2022/2023 další ročník Teologického kurzu, který nabízí základní teologický přehled. Více informací, přihláška a kontakt na stránkách Diecézního katechetického centra  kc.biskupstvi.cz . Přihlášky se podávají nejpozději do 15. 9.