Ohlášky 4. 9. 2022

Ohlášky 4. 9. 2022 – 23. neděle v mezidobí

Dnes od 15:00 bude na farní zahradě rozloučení s prázdninami a farní den, spojený se setkáním rodáků. Nápoje a grilování jsou zajištěny, sladké dobroty můžete přinést s sebou na faru. V souvislosti se setkáním rodáků bude od 15:00 do 18:00 otevřený kostel k prohlídce. 

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu. Mimořádně bude mše svatá i v úterý v 7:00. Ve středu bude první mše sv. zaměřená na děti a bude při ní žehnání aktovek. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče již na nácvik písniček od 17:45.

Ve čtvrtek je svátek Narození Panny Marie. Od 19:00 bude na faře setkání ekonomické rady.

V pátek bude od 17:00 na faře ministrantská schůzka a od 19:00 setkání organizátorů Full of Life.

Příští neděli bude v kostele mše sv. v 7:15 a 8:30. V 10:00 bude „hodová“ v Jehnicích.

Je možné zapisovat úmysly mší sv. na říjen a listopad.

Děkujeme za úklid „staveniště“ a farní zahrady a montáž kuchyně ve farní herně. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!

Farní charita Řečkovice nabízí diskrétní pomoc rodičům dětí, kteří by měli problémy pokrýt výdaje spojené se začátkem školního roku. Obrátit se můžete na kontakty uvedené na nástěnce farní Charity pod kůrem.

Zveme přátele turistiky na třídenní podzimní farní výlet na severní Moravu, do okolí řeky Moravice. Termín: od 16.9. do 18.9.2022. Bližší informace na letácích na stolečku pod kůrem, nebo u Pavla Olbricha a Moniky Matalové.

Můžete se přihlašovat na farní pouť do Kostelního Vydří, Dačic a Nové Říše, která se uskuteční v sobotu 8. října. Záloha 350 Kč se platí při přihlašování.

Zveme na koncert našeho varhaníka Filipa Šmerdy, který se uskuteční v rámci “Varhanního léta na Petrově 2022” ve čtvrtek 8. září od 19:00 na Petrově.