Ohlášky 11. 9. 2022

Ohlášky 11. 9. 2022 – 24. neděle v mezidobí

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

V úterý bude od 17:30 modlitba růžence za mír ve světě.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu. Ve středu na svátek Povýšení sv. Kříže bude mše sv. zaměřená na děti. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče již na nácvik písniček od 17:45. Ve středu po mši sv. se na výzvu českých a moravských biskupů sejdeme k tiché hodinové adoraci za mír na Ukrajině Budeme vyprošovat ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, je posilou všem, kterým válka přinesla utrpení a těm, kteří ji rozpoutali promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.

Ve čtvrtek je po mši sv. setkání seniorů. Téma NADĚJE, Motto: Všudypřítomná a nekonečná. Ve čtvrtek v 18:00 bude na faře setkání farní charity.

V pátek bude od 9:00 v kostele adorace společenství maminek.

V sobotu je od 20:00 adorace se zpěvy z Taizé.

Příští neděli bude v kostele mše sv. v 7:15 a 8:30. V 10:00 bude „hodová“ v Medlánkách

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k nedělnímu rozloučení s prázdninami a farnímu dni, spojenému se setkáním rodáků.

Náboženství začíná v pondělí 19. září na faře. Rozpisy jsou ve vývěsce i na farních stránkách.

Farní charita Řečkovice nabízí diskrétní pomoc rodičům dětí, kteří by měli problémy pokrýt výdaje spojené se začátkem školního roku. Obrátit se můžete na kontakty uvedené na nástěnce farní Charity pod kůrem.

Můžete se přihlašovat na farní pouť do Nové Říše, Dačic a Kostelního Vydří, která se uskuteční v sobotu 8. října. Plakát s programem je na nástěnce – záloha 350,– Kč se platí při přihlašování.

Ještě je několik volných úmyslů mší sv. na říjen a listopad.

Zveme přátele turistiky na 3denní podzimní farní výlet na severní Moravu, do okolí řeky Moravice. Termín: od 16.9. do 18.9.2022. Bližší informace na letácích na stolečku pod kůrem, nebo u Pavla Olbricha a Moniky Matalové.