Ohlášky 18. 9. 2022

Ohlášky 18. 9. 2022 – 25. neděle v mezidobí

Nedělní adorace za obnovu víry ve farnosti je v obvyklém čase 18:30 – 19:30.

Na službu do farní kavárny se můžete zapsat do tabulky na stránkách farnosti.

Mše sv. v týdnu jsou podle běžného pořadu.

V pondělí se v 11:00 v našem kostele rozloučíme s panem Pavlem Svídou.

Ve středu bude mše sv. zaměřená na děti. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče již na nácvik písniček od 17:45. Od 19:15 bude na faře setkání organizátorů Full of Life. 

V pátek zvou sestry z místní komunity Servi della Sofferenza ke společnému prožití památky otce Pia z Pietrelčiny. Od 17:00 bude moderovaná adorace a příležitost ke svátosti smíření a po mši sv. bude možné uctít relikvii otce Pia.

Na 24hodinovou adoraci, která začíná v pátek 23. září v 19:00 a bude zakončena v sobotu 24. září v 19:00 se můžete zapisovat na odkazu adorace24,  kdo tuto možnost nemáte, přijďte se domluvit do sakristie. Adorace může probíhat pouze, pokud bude zajištěna stálá přítomnost v kostele.

Můžete se přihlašovat na farní pouť do Nové Říše, Dačic a Kostelního Vydří, která se uskuteční v sobotu 8. října. Plakát s programem je na nástěnce – záloha 350,– Kč se platí při přihlašování.

Do pátku můžete zasílat příspěvky do dalšího čísla Rožně rozen@napismi.cz .

Již dnes připomínáme, že Setkání synodálních skupin, se uskuteční v pátek 30. září v 19:00 ve farní herně. V posledním vydání Rožně nás žádal Pavel Rejman: „Přečtěte si, k jakým závěrům skupinky dospěly. Podívejte se na diecézní syntézu nebo na prezentaci dat, které byly podkladem ke zpracování této syntézy (najdete také na farnostreckovice.cz/synoda). Popřemýšlejte o tom. Zkuste zformulovat váš názor, váš pohled. A přijďte si o něm popovídat.“

Snoubenci, kteří hodlají uzavřít manželství během roku 2023 ať se přihlásí u o. Michala do poloviny října, aby mohli společně probrat možnosti příprav na manželství.