Zveme všechny děti z naší farnosti (od 1. do 5. třídy) na tradiční

NOC NA FAŘE

Začátek: Pátek 14. října po večerní mši svaté na faře

Konec:  Sobota mezi 8 a 9 hod.

S sebou: Spacák, karimatku, pyžamo, kartáček + pastu, ručník. Na sebe teplé sportovní oblečení.

Ochotné maminky prosíme o trochu buchet na snídani J